4. javni poziv LAS – Nakup zložljivih stolov in transportnih vozičkov

Nakup zložljivih stolov in transportnih vozičkov

Prijavitelj operacije: Javni kulturni zavod Narodni dom Mežica

Partnerji: Turistično društvo Mežica in Kulturno društvo pihalni orkester Rudnika Mežica

Vrednost operacije: 6.054,93€
Vrednost sofinanciranja (EKSRP): 4.246,19€
Izvedba operacije: 1. 4. 2023 – 1. 7. 2023

Ozadje operacije
Javni kulturni zavod Narodni dom Mežica je ena najmočnejših kulturnih ustanov v koroški regiji,
njegova prepoznavnost in nota gostoljubnosti, pa je močno prepoznana tudi širom Slovenije. Narodni
dom Mežica v sodobno urejeni dvorani nudi prostor za različne vrste prireditev – od glasbenih
koncertov do gledaliških predstav za staro in mlado, ter za različne lokalne prireditve. V zadnjih letih
se je povečalo število prireditev izven prostorov ND Mežica, predvsem na prostem in v športni dvorani
Mežica. Veliko dogodkov izpeljemo skupaj s Turističnim društvom Mežica (Barbarin sejem, kresni
večer, pustno dogajanje, Festival makaronflajša in tife) in Pihalnim orkestrom Rudnika Mežica (Božični
koncert, Barbarin sejem, kresni večer, promenada…). Za potrebe takšnih raznovrstnih dogodkov se
potrebuje tudi kvalitetna in praktična oprema. Med njo pa sodijo tudi stoli in transportni vozički, ki
bistveno olajšajo pripravo takšnih dogodkov in dodajo takšnim dogodkom dodano vrednost.

Cilji operacije
Dolgoročni cilji operacije:
Dvigniti kvaliteto izvedbe kulturnih in družabnih dogodkov, ter olajšati njihovo izvedbo. Biti
konkurenčen s preostalimi občinami in regijami v Sloveniji pri izvedbi le-teh.
Poglobiti sodelovanje z OŠ Mežica, Vrtcem Mežica, mladinskimi društvi, kulturnimi društvi in ostalimi
organizacijami na tem področju.
Kratkoročni cilji operacije:
Kvalitetno in učinkovito izpeljati načrtovane dogodke v spomladanskih in poletnih mesecih

Aktivnosti operacije
A1: Osnovna aktivnost operacije bo nakup stolov in vozičkov za transport teh stolov. Nakup pa je
potreben zaradi izvedbe številnih kulturnih in družabnih dogodkov od aprila pa tja do julija 2023.
Dva večja dogodka v tem obdobju bosta Festival makaronflajša (in tife) in Kresni večer.
A2: Pihalni orkester bo skupaj z JKZ Narodni dom Mežica in TD Mežica izpeljal in organiziral dogodek
Kresni večer, ki bo predvidoma 24.6.2023.
A3:Turistično društvo pa bo izpeljalo in soorganiziralo skupaj z JKZ Narodni dom Mežica še Festival
makaronflajša (in tife), ki bo predvidoma 13.5.2023.
A4: Turistično društvo Mežica in PO Rudnika Mežica bosta sodelovala z Narodnim domom Mežica
tudi pri Skoku v poletje, ki bo enkrat v mesecu juniju 2023. Predvsem se bo tukaj posodila oprema OŠ
Mežici za izvedbo prireditve. Mlajši člani PO Rudnika Mežica pa bodo tudi nastopili na tem dogodku.
A5: V mesecu juniju 2023 je tudi promenadni koncert PO Rudnika Mežica na prostem v Črni na
Koroškem in Mežici, ki bo potekal v soorganizaciji ND Mežica, Pihalnega orkestra Rudnika Mežica in
Občine Črna na Koroškem.
V aktivnostih A2, A3, A4 in A5 je predvideno, da bodo člani obeh društev opravili 3 ure
prostovoljnega dela pri organizaciji in izvedbi vsakega posameznega dogodka.

Rezultati operacije
Kvaliteto in način izvedbe dogodkov se bo moderniziralo in optimiziralo. Povečali bomo neodvisnost
od drugih in na ta način tudi zmanjšali stroške društvom in organizacijam pri njihove delu in
organizaciji takšnih dogodkov. Izpeljava dogodkov bo bistveno lažja, zato bo izpeljano tudi večje
število takšnih in podobnih dogodkov v prihodnosti.
Spomladi 2023 bomo zato lahko kvalitetno izpeljali 4 kulturno-družabne dogodke:
1. Festival makaronflajša (in tife) – 13.5.2023
2. Promenadni koncert PO Rudnika Mežica – junij 2023
3. Skok v poletje OŠ Mežica – junij 2023
4. Kresni večer – 24.6.2023

Novice

Skoči do osrednje vsebine